autocar

Toyota 7FD20 ส่งลานรับซื้อยางพาราเพื่อแปรรูปเป็นยางเครฟ จังหวัดเชียงราย

Toyota 7FD20
ส่งลานรับซื้อยางพาราเพื่อแปรรูปเป็นยางเครฟ จังหวัดเชียงราย
ขอบคุณพี่สมภพ สมบัติ ตัวแทนขายเครื่องรีดยางเครฟTSP
ภาคเหนือและอีสายฝน มากๆครับ