autocar

TCM รุ่น FD25N5

ยี่ฮ้อTCMรุ่นรถ FD25N5
ยกได้2.5ตัน
เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล
เกียร์ เกียร์ออโต้เมตริก
เสา เสายกได้สูง 5เมตร
งาเทอิงค์ฟอร์ค
รถถึงไทยเดือนมีนาคม2560
ราคา Call