autocar

วันที่9-5-2560 รถยกKomatsu รุ่นรถFG25T-16

วันที่9-5-2560
รถยกKomatsu รุ่นรถFG25T-16
เสาสูง4.50เมตรเครื่องยนต์เบลซิลติดตั้งแก๊สLPG
ตักยางพารายางก้อนถ้วยจัดส่งสหกรณ์สวนยางพาราบ้านภูภาหมอกจังหวัดศรีษะเกศ