autocar

วันที่8-6-2560 รถยกNissan รุ่นรถFG25

วันที่8-6-2560
รถยกNissan รุ่นรถFG25
เสาสูง4เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์ค
เครื่องยนต์เบลซิล
ตักยางพาราตักยางถ้วย
จัดส่งลานยางจังหวัดยโสธร