autocar

วันที่8-4-2560 รถยกTCMรุ่นรถFD25 Z3

วันที่8-4-2560
รถยกTCMรุ่นรถFD25 Z3
เสาสูง4เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์คเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ดีเชล
ตักยางพารายางก้อนถ้วย
ตัดส่งลานยางอำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร