autocar

วันที่8-2-2560 รถยกTCMรุ่นรถFD25T3

วันที่8-2-2560
รถยกTCMรุ่นรถFD25T3
เสาสูง4.0เมตรเครื่องยนต์ดีเซล
งาเทอิ้งค์ฟอร์ค
ตักยางก้อนถ้วย
จัดส่งอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี