autocar

วันที่8-12-2560 รถยกNissanรุ่นรถFD30

วันที่8-12-2560
รถยกNissanรุ่นรถFD30
เสาสูง3เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์มเครื่องยนต์ดีเชลเกียร์ธรรมดา
ตักงานร้านรีไซเคิ้ล
จัดส่งจังหวัดระยอง