autocar

วันที่7-10-2560 รถยกToyota รุ่นรถ7FD30

วันที่7-10-2560
รถยกToyota รุ่นรถ7FD30
เสาสูง4เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์คเครื่องยนต์ดีเชลเกียร์ธรรมดา
ตักอลูมีเนียมหลอม
จัดส่งจังหวัดชลบุรี