autocar

วันที่7-10-2560 รถยกToyota รุ่นรถ7FD25

วันที่7-10-2560
รถยกToyota รุ่นรถ7FD25
เสาสูง4.50เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์ค
เครื่องยนต์ดีเชลเกียร์ออโต้
ตักเศษไม่โรงเลื่อยไม้
จัดส่งจังหวัดระยอง