autocar

วันที่6-5-2560 รถยกToyota รุ่นรถ5FD25

วันที่6-5-2560
รถยกToyota รุ่นรถ5FD25
เสาสูง4เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์คเครื่องยนต์ดีเซล
ตักทะลายปาล์มจัดส่งลานเทจังหวัดสตูล