autocar

วันที่6-2-2560 รถยกToyota รุ่น8FD18

วันที่6-2-2560
รถยกToyota รุ่น8FD18
เสาสูง4.50เมตรเครื่องยนต์ดีเซล
ตักเศษเหล็กและขวดพลาสติกร้านรับซื้อของเก่ารีไซเคิ้ล
จัดส่งจังหวัดขอนแก่น