autocar

วันที่6-11-2560 รถยกTCMรุ่นรถFG15N19

วันที่6-11-2560
รถยกTCMรุ่นรถFG15N19
เสาสูง3เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์ค
เครื่องยนต์เบลชิลเกียร์ธรรมดา
ยางหน้าล้อเดี่ยว
ตักยางพารา
จัดส่งลานยางจังหวัดเลย