autocar

วันที่6-11-2560รถยกNissan รุ่นรถFD15

วันที่6-11-2560
รถยกNissan รุ่นรถFD15
เสาสูง4เมตรงาเทอิ่งค์ฟอร์ค
เกียร์ธรรมดา
เครื่องยนต์ดีเชลSD25
ตักยางพารายางก้อนถ้วย
จัดส่งลานยางพาราจังหวัดศรีษะเกษ