autocar

วันที่5-11-2560 รถยกMitsubishi รุ่นรถFD20

วันที่5-11-2560
รถยกMitsubishi รุ่นรถFD20
เสาสูง4.50เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์คเครื่องยนต์ดีเชลเกียร์ธรรมดา
ตักยางพาราตักยางก้อนถ้วย
จัดส่งจังหวัดระยอง