autocar

วันที่4-6-2560 รถยกMitsubishl รุ่นรถFD25TF18C

วันที่4-6-2560
รถยกMitsubishl รุ่นรถFD25TF18C
เสาสูง4เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์ค
เครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ออโต้
ตักยางพาราและยางเครป
จัดส่งลานยางไทยเจริญรับเบอร์
จังหวัดยโสธร