autocar

วันที่4มีนาคม2561 รถยก Toyota รุ่น7FD25

วันที่4มีนาคม2561

รถยก Toyota  รุ่น 7FD25
เสาสูง4เมตร
เครื่องยนต์ดีเชลเกียร์ธรรมดา
ตักวัสดุร้านรับซื้อรีไซเคิ้ล
ถนนบางบอน5ซอย3
กรุงเทพมหานคร