autocar

วันที่3-5-2560 รถยกKomatsu รุ่นรถFD30C-12

วันที่3-5-2560
รถยกKomatsu รุ่นรถFD30C-12
เสาสูง4.50เมตรงาเทอิ่งค์ฟอร์คเครื่องยนต์ดีเซล
ตักไม้ยางพาราป้อนเครื่องผ่าไม่และตักขี้เลื่อย
จัดส่งโรงไม้จังหวัดระยอง