autocar

วันที่3-12-2560 รถยกMitsubishl รุ่นรถFD25F18C

วันที่3-12-2560
รถยกMitsubishl รุ่นรถFD25F18C
เสาสูง4.50เมตรวาเทอิ้งค์ฟอร์คเครื่องยนต์ดีเชลเกียร์ธรรมดา
ล้อหน้าคู่
ตักยางพารา
จัดส่งลานยางจังหวัดนครพนม