autocar

วันที่29-10-2560 รถยกKomatsu รุ่นรถFD20C-12

วันที่29-10-2560
รถยกKomatsu รุ่นรถFD20C-12
เสาสูง4เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์ค
เครื่องยนต์ดีเชลเกียร์ธรรมดา
ตักยางะารายางก้อนถ้วยและยางแผ่น
จัดส่งลานยางจังหวัดอุทัยธานี