autocar

วันที่28-3-2560 รถยกKomatsu รุ่นรถFG20C-12

วันที่28-3-2560
รถยกKomatsu รุ่นรถFG20C-12
เสาสูง3เมตรงาเทแบบเกาะเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้เครื่องยนต์เบลซิล
ตักขี้เลื่อยเพื่อทำเขื้อเพลิงอัดแท่งและตักสินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์
จัดส่งจังหวัดเพชรบุรี