autocar

วันที่27-4-2560 รถยกToyota รุ่นรถ5FG28

วันที่27-4-2560
รถยกToyota รุ่นรถ5FG28
เสาสูง5.20เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์คเครื่องยนต์เบลซิล
ตักยางพาราและทะลายปาล์ม
จัดส่งลานเทจังหวัดพังงา