autocar

วันที่27-12-2560 รถยกTCMรุ่นรถFD25Z2

วันที่27-12-2560
รถยกTCMรุ่นรถFD25Z2
เสาสูง4เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์คเครื่องยนต์ดีเชลC240เกียร์ธรรมดาล้อหน้าคู่
ตักวัสดุทะลายปาล์มแกะทำเขื้อเพลิงต้มไอน้ำ
จัดส่งโรงงานย้อมผ้าจังหสัดสมุทรปราการ