autocar

วันที่26-12-2560 รถยกTCMรุ่นรถFD25C-6

วันที่26-12-2560
รถยกTCMรุ่นรถFD25C-6
เสาสุง4เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์คเกียร์ธรรมดาล้อหน้าคู่
เครื่องยนต์ดีเชลC240
ตักยางพารายางก้อนถ้วย
จัดส่งลานยางพาราจังหวัดร้อยเอ็ด