autocar

วันที่26-11-2560 รถยกToyota รุ่นรถ7FD25

วันที่26-11-2560
รถยกToyota รุ่นรถ7FD25
เสาสูง4เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์คเครื่องยนต์ดีเชลเกียร์ธรรมดา
ตักยางพารายางก้อนถ้วยแบะยางแผ่นรมควัน
จัดส่งอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี