autocar

วันที่25-12-2559 รถยกToyota รุ่น5FG20

วันที่25-12-2559
รถยกToyota รุ่น5FG20TOYOTA
เสาสูง3เมตรเครื่องยนต์เบลซิล
งาเทอิ่งค์ฟอร์ค
ตักหิน-ทรายทำเสาเข็มแบบเจาะ
จัดส่งจังหวัดปทุมธานี