autocar

วันที่24-4-2560 รถยกKomatsu รุ่นรถFD20NT-15

วันที่24-4-2560
รถยกKomatsu รุ่นรถFD20NT-15
เสาสูง4.30เมตรงสเทอิ้งค์ฟอร์คเครื่องยนต์ดีเชล
ตักยางพารายางก้อนถ้วย
จัดส่งลานยางอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี