autocar

วันที่24-12-2560 รถยกKomatsu รุ่นรถFG25T-16

วันที่24-12-2560
รถยกKomatsu รุ่นรถFG25T-16
เสาสูง4.50เมตรงาเทอิ้งค์แบบกระบอกคู่
เครื่องยนต์เบลซิลติดแก๊สLPGจากโรงงาน
ยางหน้าล้อคู่
ตักยางพาราและยางถ้วย
จัดส่งลานยางจังหวัดบึงกาฬ