autocar

วันที่23-8-2560 รถยกTCMรุ่นรถFD30W-7

วันที่23-8-2560
รถยกTCMรุ่นรถFD30W-7
เสาสูง4เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์คเครื่องยนต์ดีเชลเกียร์ธรรมดา
ตักยางพารายางก้อนถ้วย
จัดส่งลานยางพี่อรุณ
อะเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช