autocar

วันที่23-10-2560 รถยกToyota รุ่นรถ7FD15

วันที่23-10-2560
รถยกToyota รุ่นรถ7FD15
เสาสูง4เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์ค
เครื่องยนต์ดีเชล
เกียร์ธรรมดาคลัทซ์น้ำมัน
ตักยางพารายางก้อนถ้วย
จัดส่งลานยางจังหวัดอุดรธานี