autocar

วันที่22-11-2560 รถยกTCMรุ่นรถFD20T3

วันที่22-11-2560
รถยกTCMรุ่นรถFD20T3
เสาสูง3เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์เครื่องยนต์ดีเชลเกียร์ออโต้
ตักเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
จัดส่งจังหวัดจันทร์บุรี