autocar

วันที่21-5-2560 รถยกToyota รุ่นรถ7FG25

วันที่21-5-2560
รถยกToyota รุ่นรถ7FG25
เสาสูง3เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์ค
เครื่องยนต์เบลชิลติดตั้งแก๊สLPG
ตักยางเครปและยางถ้วย
จัดส่งประเทศลาว