autocar

วันที่21-1-2560 รถยกNissanรุ่นFG20

วันที่21-1-2560
รถยกNissanรุ่นFG20
เสาสูง3เมตรเครื่องยนต์เบลชิล
ติดตั้งงาเทให้เพิ่มลูกค้ามีรถเองทางเรามีบริการติดตั้งเพิ่มเติม

รวมค่าใข้จ่ายประมาณ90,000บาทพร้อมจัดส่งจังหวัดฉะเซิงเทรา