autocar

วันที่20-2-2561 รถยกToyota รุ่นรถ6FD25

วันที่20-2-2561
รถยกToyota รุ่นรถ6FD25
เสาสูง4เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์คตะแกงกว้างบุ้งกี๋1.80เมตร
เครื่องยนต์ดีเชลเกียร์ธรรมดาคลัทซ์น้ำมัน
ตักยางพารา
จัดส่งลานยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี