autocar

วันที่20-2-2560 รถยกKomatsu รุ่นรถSG07

วันที่20-2-2560
รถยกKomatsu รุ่นรถSG07
เสาสูง3เมตรเครื่องยนต์เบลซิล
เป็นรถตักล้อยางงาเทแบบบุ้งกี๋ติดรถ
ตักข้าวโพดและอื่นๆ
จัดส่งจังหวัดเชียงใหม่