autocar

วันที่20-12-2560 รถยกTCMรุ่นรถFD25Z3

วันที่20-12-2560
รถยกTCMรุ่นรถFD25Z3
เสาสูง4เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์ค
เครื่องยนต์ดีเชลC240เกียร์ธรรมดาล้อหน้าคู่
ตักยางพารา
จัดส่งจังหวัดเลย