autocar

วันที่20-10-2560 รถยกTCMรุ่นรถFHG15N16

วันที่20-10-2560
รถยกTCMรุ่นรถFHG15N16
เสาสูง3เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์เครื่องยนต์เบลซิลเกียร์ออโต้
ตักข้าวเปลือกเข้าตู้อบ
จัดส่งโรงแปรรูปข้าวจังหวัดลำพูน