autocar

วันที่2-8-2560 รถยกToyota รุ่นรถ5FD25

วันที่2-8-2560
รถยกToyota รุ่นรถ5FD25
เสาสูง4.50เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์คเครื่องยนต์ดีเชลเกียร์ธรรมดา
ตักยางก้อนถ้วยยางพารา
จัดส่งลานยางมงคลยางพารา
อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร