autocar

วันที่19-3-2560 รถยกToyota รุ่นรถ5FD25

วันที่19-3-2560
รถยกToyota รุ่นรถ5FD25
เสาสูง4เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์ค
เครื่องยนต์ดีเซล
ตักเศษวัสดุร้านรับซื้อของเก่ารีไซเคิ้ล
จัดส่งอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร