autocar

วันที่19-12-2560 รถยกToyota รุ่นรถ7FD25

วันที่19-12-2560
รถยกToyota รุ่นรถ7FD25
เสาสูง4.50เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์คเครื่องยนต์ดีเชลเกียร์ธรรมดา
ตักยางก้อนถ้วยและยางพารา
จัดส่งลานยางจังหวัดชัยภูมิ