autocar

วันที่18-8-2560 รถยกTCMรุ่นรถFG25N5

วันที่18-8-2560
รถยกTCMรุ่นรถFG25N5
เสาสูง4เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์ค
เครื่องยนต์เบลซิลใช้LPG
เกียร์ออโต้
ตักยางพารายางก้อนถ้วย
จัดส่งลานยางพาราอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์