autocar

วันที่18-5-2560 รถยกToyota รุ่นรถ7FD25

วันที่18-5-2560
รถยกToyota รุ่นรถ7FD25
เสาสูง4เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์ค
เครื่องยนต์ดีเชล
ตักยางพารายางก้อนถ้วยและยางแผ่น
จัดส่งอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี