autocar

วันที่18-12-2559 รถยก Toyota รุ่น7FD30

วันที่18-12-2559
รถยกToyota รุ่น7FD30
เสาสูง4เมตรเครื่องยนต์ดีเซล
งาเทอิ้งค์ฟอร์ค
ตักยางพาราถ้วย,ยางแผ่น
จัดส่งอำเภอทาบอำมฤตจังหวัดชุมพร