autocar

วันที่18-11-2560 รถยกkomatsuรุ่นรถFG15C-12

วันที่18-11-2560
รถยกkomatsuรุ่นรถFG15C-12
เสาสูง3เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์คเครื่องยนต์เบลชิลเกียร์ธรรมดา
ตักข้าวโพดใส่เครื่องสายพานขึ้นรถบรรทุก
จัดส่งจังหวัดลำปาง