autocar

วันที่17-12-2560 รถยกToyota รุ่นรถ7FD30

วันที่17-12-2560
รถยกToyota รุ่นรถ7FD30
เสาสูง4.50เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์คแบบเกาะ
เครื่องยนต์ดีเชลเกียร์ออโต้
ตักไม้ยางพาราและขี้เลื่อย
จัดส่งโรงไม้จังหวัดระยอง