autocar

วันที่16-7-2560 รถยกToyota รุ่นรถ7FD25

วันที่16-7-2560
รถยกToyota รุ่นรถ7FD25
เสาสูง4เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์คเครื่องยนต์ดีเชล
เกียร์ธรรมดา
ตักยางพารายางก้อนถ้วย
จัดส่งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช