autocar

วันที่16-2-2561 รถยกTCMรุ่นรถFD25T6

วันที่16-2-2561
รถยกTCMรุ่นรถFD25T6
เสาสูง4เมตรงาเทหมุน360องศาโรเตต้ิงส์ฟอร์ค
เครื่องยนต์ดีเชลQD32
เกียร์ออโต้
ตักอลูมีเนียมหลอม
ตัดส่งอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเซิงเทรา