autocar

วันที่16-10-2560 รถยกTCMรุ่นรถFG15N15

วันที่16-10-2560
รถยกTCMรุ่นรถFG15N15
เสาสูง3เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์คเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์เบลซิล
ตักยางพารายางก้อนถ้วย
จัดส่งจังหวัดพังงา