autocar

วันที่15-5-2560 รถยกtoyotaรุ่นรถ8FD25TOYOTA

วันที่15-5-2560
รถยกtoyotaรุ่นรถ8FD25TOYOTA
เสาสูง3.50เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์คเครื่องยนต์ดีเชล
ตักวัสดุก่อสร้างและตักหินตักทราย
จัดส่งร้านวัสดุก่อสร้างอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช