autocar

วันที่15-3-2560 รถยกKomatsu รุ่นรถFD25C-11

วันที่15-3-2560
รถยกKomatsu รุ่นรถFD25C-11
เสาสูง4.50เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์คเครื่องยนต์ดีเชล
ตักยางพาราก้อนยางถ้วย
จัดส่งลานยางจังหวัดชุมพร