autocar

วันที่15-12-2560 รถยกSumitomo รุ่นรถFD30

วันที่15-12-2560
รถยกSumitomo รุ่นรถFD30
เสาสูง5.50เมตรงาเทอิ้งค์ฟอร์เกียร์ธรรมดาคลัทซ์น้ำมัน
เครื่องยนต์ดีเชล
ตักทะลายปาล์ม
จัดส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช